Algemeen

Mei 1945, direct na de bevrijding van Nederland werd in Harlingen het Centraal Comité 1945 opgericht.

Het eerste doel in deze hectische tijd was het organiseren van een feestweek, de intocht van Sint Nicolaas, het oprichten van een oorlogsmonument en in later stadium de wederoprichting van de molen “De Bazuin”.
Het eerste comité dat werd opgericht bestond uit: Ir. F. E. van Ruyven,(voorzitter), dokter W. J. Wissema, F. Drost (secretaris) en Jac. van der Meer penningmeester. Burgemeester Hannema werd erevoorzitter.

Na de bevrijdingsfeesten zou het comité permanent worden en gaan zorgen voor allerlei periodiek terugkerende ge- en herdenkingsdagen.
Met de naam Centraal Comité wilde men duidelijk tot uitdrukking brengen niet terug te verlangen naar de vooroorlogse situatie waarbij elke richting haar eigen stads­ en feestvereniging had. De reclame voor onze stad. Die moet krachtig aangepakt willen we ooit Harlingen weer tot bloei brengen! Onder deze leus werd ook direct een VVV opgericht. Harlingen moest weer in de picture komen.

Het eerste feest
Dat werd gehouden van 27 augustus tot 1 september 1945.
Koninginnedag werd toen nog gevierd op 31 augustus.

De stad was uitbundig versierd met veel dennengroen; royaal aangeboden door de buureilanden Vlieland en Terschelling. Buurtverenigingen verzorgden kinder- en volksspelen. Een herdenkingsdienst in de Grote kerk en een hoogtepunt was de opvoering van de revue “Laat naar je kijken”.Deze revue is geschreven door de oud Harlinger, Dico van der Meer. Vele wereldberoemde artiesten uit Harlingen werkten hieraan mee.

Kermis en Cultuur
Het gemeentebestuur van Harlingen was er zeer bij gebaat dat het culturele leven in Harlingen weer werd opgepoetst.
Het Centraal Comité 1945 kreeg dan ook de mogelijkheid om de opbrengsten van de kermis aan te wenden voor het stimuleren van alle vormen van cultuur.
Het CC.’45 was betrokken bij de totstandkoming van o.a.
– eenden en zwanen in grachten bij het park
– de volière in de Engelse tuin
– het carillon in de Raadhuistoren
– het monument van Anton Wachter op de Voorstraat
– de Vestdijkkamer in museum Het Hannemahuis
– het monumentaal herinneringsbord, aangebracht aan het geboortehuis van Simon Vestdijk.
– De prachtige grote vleugel in de Grote kerk

Het Centraal Comité 1945 heeft moeten besluiten om met ingang van 1 januari 2018 haar activiteiten te beperken tot enige kerntaken.
De grondslag voor deze koerswijziging is gelegen in een aantal oorzaken:

* De laatste jaren zagen we de ene na de andere evenementenstichting verschijnen in Harlingen.
* Ook een deel van de doelstelling van het CC’45: Het coördineren van feesten en het culturele, sportieve en sociale leven financieel steunen, is achterhaald.
Daarvoor zijn er nu andere organisaties.
* De opbrengst van de kermis waarvan het CC’45 al zijn activiteiten financierde liep terug terwijl de organisatiekosten door o.a. veiligheidseisen toenamen.
* Tenslotte is ook de aansprakelijkheid een thema.

Daarom is de organisatie van de zomerkermis, welke vanaf 1945 door het CC’45 werd georganiseerd, beëindigd. Daarmee stopt ook de enige inkomsten bron van de Stichting waarvan alle andere jaaractiviteiten (gratis toegankelijk) werden bekostigd.