4 mei Herdenken

DODENHERDENKING 4 MEI

De komende jaren doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appel op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité tussen 2016 en 2020 onder de slogan Geef vrijheid door.

‘Het jaarthema van 2019 luidt  In vrijheid kiezen’.

Op 4 mei vinden er op 2 locaties herdenkingen plaats ongeacht wat voor dag, dus ook op zondag.
Om 16.00 uur bij het Zeelieden monument op de Waddenpromenade bij de keersluis. Dit monument is in 1995 tot stand gekomen dankzij de nabestaanden en gerealiseerd door het Centraal Comité 1945 en de Gemeente Harlingen. De Herdenking duurt tot 16.30 uur.

herdenkingen4meizeelieden1   herdenkingen4meizeelieden2
Foto’s Dick Manshande

Om de 5 jaar is er een stille tocht voorafgaande aan de Herdenking op de Algemene Begraafplaats. Dus ook in het jaar 2020. Belangstellenden kunnen zich voor 19.10 uur verzamelen bij het monument  Sint Joris en de draak in het Harmenspark .  Een monument ter nagedachtenis aan de burgerslachtoffers in Harlingen. Daar zullen kransen worden gelegd door Burgemeester dhr. Roel Sluiter en Dhr. H. Burkels voorzitter CC’45.

Daarna lopen tromslagers van Hosanna vooraan de stoet en lopen we via de 3 bruggen en de N.O Singel naar de hoek Midlummerlaan / Begraafplaatslaan.

Belangstellenden welke niet kunnen meelopen met de stille tocht, kunnen zich verzamelen voor 19.25 uur op hoek Midlumerlaan / Begraafplaatslaan.

Om 19.35 start de herdenking op de hoek Begraafplaatslaan en Midlumerlaan waarna we naar de Algemene Begraafplaats aan de Midlumerlaan lopen.
Op deze Algemene Begraafplaats bevinden zich vier monumenten waarvan er drie betrekking hebben op de Tweede Wereld Oorlog.
Bij deze monumenten worden door vertegenwoordigers van Gemeente en Centraal Comité 1945, werk groep Indië Monument Harlingen, nabestaanden en belangstellenden kransen en bloemen gelegd.
Vlak na de entree bevindt zich de gedenknaald voor de omgekomen Harlingers in concentratiekamp Neuengamme. Ook worden er kransen gelegd bij het door Jan Murk de Vries gemaakte gedenkteken op de Joodse Begraafplaats die op de Algemene Begraafplaats gevestigd is. Daarna worden er bloemen en kransen gelegd bij het Indië monument als eer betoon aan de gesneuvelde Harlingers tijdens de politionele acties.
Bij het “Cross of Sacrificie” op de geallieerde begraafplaats ten slotte worden kransen gelegd en bloemen gestrooid door onder andere leden van Scouting Harlingen.

HerdenkingAB 4-mei 2012 -203
Foto Dick Manshande

Hier wordt om 19.58 uur het Taptoe geblazen en vindt er 2 minuten stilte plaats, waarna het Wilhelmus wordt gespeeld. Hierna volgt een korte toespraak van de Harlinger Burgemeester.
Aan de herdenking op de Algemene Begraafplaats verlenen Scouting Harlingen en de Stedelijke Harmonie medewerking.
Voor meer informatie over de oorlogsmonumenten in Harlingen verwijzen wij u naar de website “Harlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog”.(link)

Na de plechtigheid op de Algemene Begraafplaats is er in de Midlumerlaankerk aan de Midlumerlaan 24 een bijeenkomst met Poëzie, Proza, Muziek en Liederen.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Werk Gemeenschap van Kerken Harlingen.
Vanaf 20.10 uur tot 20.30 uur is er gelegenheid voor een ieder een kop koffie of thee te drinken. De bijeenkomst duurt ongeveer tot 21.15 uur. Wij willen u van harte uitnodigen.

Op 17 april 1945 werd Harlingen bevrijd.
Na het opmaken van de trieste balans bleken maar liefst 159 Harlinger inwoners (welke op het moment van overlijden ingeschreven stonden in het bevolking register van de Gemeente Harlingen) te zijn omgekomen bij oorlogshandelingen of door oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens politionele acties in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Klik hier voor de namenlijst van de 159 omgekomen Harlinger inwoners.

Het vlaggen op 4 mei

In de vooravond van 4 mei wordt in Nederland uitgebreid halfstok gevlagd, als bewijs van eerbied en respect voor de doden. Toelichting: De Nationale Herdenking beperkt zich tot de vooravond van 4 mei. Om die reden is het halfstok vlaggen officieel ook beperkt tot de tijdsperiode van 18.00 uur tot zonsondergang. Het halfstok vlaggen gebeurt met de Nederlandse driekleur (helder vermiljoenrood, helder wit en blauw (kobalt), zonder wimpel.
De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag wordt in de avond van 4 mei niet in top gehesen, ook niet bij herdenkingsplechtigheden. De vlag blijft tot zonsondergang halfstok.

Horeca op 4 mei
In de Harlinger A.P.V. Is voorts opgenomen dat de Horeca s’ avonds, tijdens de herdenkings-plechtigheden geen terras in werking mag hebben, dat de muziek aangepast moet zijn en ten minste buiten niet hoorbaar mag zijn. Dit uit respect voor de herdenkingen voor de slachtoffers van oorlogen.