5 mei 2020 75 jaar vrijheid

Het jaarthema van 2020 luidt 75 jaar vrijheid

Harlingen – In de Friese havenstad is de stichting Centraal Comité 1945 al geruime tijd druk bezig met de programmering rond de 75 jarige herdenkingen en vieringen van de bevrijding in 2020. Het Centraal Comité 1945 bestaat in 2020 ook 75 jaar en in samenwerking met de stichting Oud Harlingen wordt een boek uitgebracht met de geschiedenis van het Centraal Comité en beeld materiaal van de oorlog in en bevrijding van Harlingen.

Op vrijdag 17 april wordt de bevrijding van Harlingen herdacht. In de maand april wil het Centraal Comité 1945 leerlingen in het basisonderwijs groep 7 en 8 (bovenbouw) en brugklassen van het voortgezet onderwijs een bezoek aan de Kazematten aanbieden.

Leerlingen van de basisscholen leggen bloemen en/of een krans bij de door de scholen geadopteerde oorlogsmonumenten op 15 april. Er zijn contacten met het Jachthoornkorps van het regiment Garde Jagers en de Graham Lowlanders Pipes and Drums voor een optreden in Harlingen.

Half april tot half mei is er in het Hannema museum een fototentoonstelling over de Tweede Wereld Oorlog en de bevrijding in Harlingen.

Dinsdag 5 mei is er o.a. een bevrijdingsconcert in de Grote kerk door het Fries Kamerorkest en het Waadwyn zangkoor. Het concert is gratis toegankelijk. Om al deze activiteiten te bekostigen is bij de gemeente Harlingen een financieel garantstellingsverzoek ingediend. De plannen staan op papier en voor de uitvoering er van heeft de stichting CC’45 geld nodig.