Bestuur

CENTRAAL COMITÉ 1945 (CC’45)

Het doel van het Centraal Comité 1945 is: (citaat uit de statuten)
a. het organiseren van gedenk- en herdenkingsdagen met betrekking tot haar eigen stad, het land en/of vorstenhuis.
b. het ontplooien en bevorderen van activiteiten, die stimulerend werken op het leven, wonen en werken in de stad Harlingen.
c. al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woord.
Deze statuten zijn in 1945 bij de notaris gepasseerd en de recente aanpassing dateert van 1991. Nog altijd actueel dat zeker, omdat het Centraal Comité 1945 nog volop voldoet aan haar doelstelling. Op de algemene pagina hebt u kunnen lezen dat de V.V.V. uit het CC’45 is ontstaan. maar ook: De Harlinger Ondernemers Vereniging, het Comité Visserijdagen en de Stichting Friese Havendagen bijvoorbeeld.
Met al deze organisaties heeft het Centraal Comité 1945 nog altijd een goed en vruchtbaar contact. De contacten zullen in de toekomst alleen maar verdiept worden om elkaar te versterken ten behoeve van Harlingen en haar inwoners.

 nieuwbestuur
De leden van het Centraal Comité 1945;
Joop van der Heide (secretaris), Hilde de Jong, Klaas Hager , Joke Faber
Hans Burkels (voorzitter) Annamarie Waar  en Willem Visser (penningmeester).

Het stichtingsbestuur heeft uit haar midden een aantal commissies benoemd die de activiteiten activeert en stimuleert.

Koningsdag
De Koningsdag werkgroep bestaat uit: coördinator Joke Faber en de leden Hilde de Jong, Klaas Hager en Joop van der Heide. De groep onderhoudt contacten met gemeente, brengt de muziekgroepen bijeen ter oefening van de aubade liederen.
Deze liederen worden door de werkgroep jaarlijks bijeen gezocht. Men laat een programmaboekje verschijnen en regelt nog tal van andere zaken die de Koningsdag viering tot een succes maken.

4 Mei Herdenkingen
De 4 mei coördinator: Willem Visser.
Het CC’45 regelt de dodenherdenking in Harlingen op twee locaties, draagt zorg voor kransen en regelt muziekgroepen ter ondersteuning van de plechtigheden.
Tevens een delegatie aanwezig bij de krans/bloem legging in Wijnaldum.

5 Mei Bevrijding
Eens in de vijf jaren wordt er uitgebreider stil gestaan bij de bevrijding op 5 mei.
Het CC’45 organiseert dan standaard een bevrijdingsbijeenkomst in de Nederlands Hervormde kerk. Daarnaast geeft men invulling aan die dag met diverse evenementen.

Anton Wachter
De Anton Wachter prijsuitreiking wordt eens in de twee jaren door de Coördinator Hans Burkels met ondersteuning van Hilde de Jong voorbereid en geregeld. Contacten met de jury, de Vestdijkkring, de Gemeente Harlingen, het regelen van de plaats van uitreiking, bloemen enzovoort worden door de groep op uitstekende wijze verzorgd. In het jaar 2018 zal op 10 november de eerst volgende uitreiking plaats vinden in de Grote Kerk te Harlingen.